Boleh Anggur ditanam di Malaysia ?

Ya, anda Boleh

Anda boleh menanam anggur di Malaysia. Anggur boleh hidup subur di Malaysia tertakluk kepada beberapa faktor seperti di bawah:-